Vi tillverkar kosmetiska produkter
enligt dina idéer

ECOCERT

ECOCERT- certifikatet definierar kraven som garanterar att tillverkningen av de certifierade produkterna sker på ett ärligt och för miljön totalt ansvarskännande sätt, allt från växtodling till råvaruförädling ända fram till den slutliga produkten

Till vår stora glädje har vi den 8 augusti 2008 erhållit ECOCERT- certifikatet som första kosmetikproducent i Finland.

Ecocert - Natural CosmeticEcocert - Organic Cosmetic

Tillverkning

KrämblandareVi tillverkar produkterna själva från början till slut. De blandas i 30-400 kg mängder, emulsioner och geler i undertrycksprocessor och flytande produkter i propellerblandare. Arbetet är krävande och förutsätter stor sakkunskap och noggrannhet hos personalen. Påfyllning i förpackningarna sker i förpackningslinjer lämpliga för förpackningstypen ifråga. Vi kan packa vara t.ex. i plast- och aluminiumtuber, burkar, plast- och glasflaskor, stifthylsor och kanistrar. Förpackningarna kan antingen etiketteras eller vara färdigt tryckta. Färdig vara packas i kartonger eller säljenheter.

Renlighet är A och O i produktionen. Alla produktionsanordningar och redskap hålls ovillkorligen rena och utrymmena städas minutiöst. Mikrobiologiska kontroller av produktionsutrustningen och utrymmena görs regelbundet för att garantera hygienen. Både våra kunder och konsumenterna kan därför förlita sig på att få högklassiga och säkra produkter.

Råvaror och förpackningsmaterial anskaffas från välkända och pålitliga leverantörer. Detta garanterar att allt material vi använder håller en hög och jämn standard. I produktionen följer vi Colipas riktlinjer Good Manufacturing Practice.

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy