Vi tillverkar kosmetiska produkter
enligt dina idéer

ECOCERT

ECOCERT- certifikatet definierar kraven som garanterar att tillverkningen av de certifierade produkterna sker på ett ärligt och för miljön totalt ansvarskännande sätt, allt från växtodling till råvaruförädling ända fram till den slutliga produkten

Till vår stora glädje har vi den 8 augusti 2008 erhållit ECOCERT- certifikatet som första kosmetikproducent i Finland.

Ecocert - Natural CosmeticEcocert - Organic Cosmetic

Kvalitetskontroll

Mikrobiologisk kontrollOckså en god kvalitet måste granskas. Alla produktionssatser genomgår på förhand fastslagna kontroller, som normalt omfattar pH- och viskositetsmätning, kontroll av doft och utseende samt mikrobiologisk kontroll. Beroende på produkt gör vi också andra mätningar bl a genom titrering. Den färdigblandade varan går till påfyllning först efter godkänd kvalitetskontroll.

Av alla produktionssatser förvarar vi kontrollprover i 2 ½ års tid. Produktens kvalitet kan på basen av dessa kontrolleras senare.

Också personalen i tillverkningsprocessen är inställd på att hålla koll på kvaliteten. Om någonting avviker från det normala ges rapport till kvalitetskontrollen. Förpackningarna granskas okulärt före och efter påfyllning och eventuella felaktiga sorteras bort. Detta förhindrar att felaktiga produkter går vidare i leveranskedjan och gör att förlust av färdiga produkter minimeras.

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy