Vi tillverkar kosmetiska produkter
enligt dina idéer

ECOCERT

ECOCERT- certifikatet definierar kraven som garanterar att tillverkningen av de certifierade produkterna sker på ett ärligt och för miljön totalt ansvarskännande sätt, allt från växtodling till råvaruförädling ända fram till den slutliga produkten

Till vår stora glädje har vi den 8 augusti 2008 erhållit ECOCERT- certifikatet som första kosmetikproducent i Finland.

Ecocert - Natural CosmeticEcocert - Organic Cosmetic

Företaget

Nordic BioCosmetic grundades 1.1.1999. I egna utrymmen på Sockenbacka industriområde i Helsingfors tillverkar vi som private label artiklar högklassiga hudvårds- och hygienprodukter för våra kundföretags räkning både för konsumenter och för yrkesmässigt bruk. Vår kundkrets omfattar såväl inhemska som utländska företag.

Fabriken inledde sin verksamhet på 1950-talet och vi har sålunda en mycket lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av det mest varierande slag av produkter i vår bransch. Företaget sysselsätter 11 yrkeskunniga personer.

 


Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy