Vi tillverkar kosmetiska produkter
enligt dina idéer

ECOCERT

ECOCERT- certifikatet definierar kraven som garanterar att tillverkningen av de certifierade produkterna sker på ett ärligt och för miljön totalt ansvarskännande sätt, allt från växtodling till råvaruförädling ända fram till den slutliga produkten

Till vår stora glädje har vi den 8 augusti 2008 erhållit ECOCERT- certifikatet som första kosmetikproducent i Finland.

Ecocert - Natural CosmeticEcocert - Organic Cosmetic

ECOCERT

Till vår stora glädje har vi den 8 augusti 2008 erhållit ECOCERT- certifikatet som första kosmetikproducent i Finland. Det ger oss nu möjlighet att tillverka ECOCERT- certifierade produkter i vår fabriksanläggning.

ECOCERT- certifikatet definierar kraven som garanterar att tillverkningen av de certifierade produkterna sker på ett ärligt och för miljön totalt ansvarskännande sätt, allt från växtodling till råvaruförädling ända fram till den slutliga produkten.

ECOCERT- certifikatet garanterar att konsumenten kan känna sig säker på att produkten är ekologisk beträffande såväl råvaror, förpackningar och tillverk- ningsmetoder.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om ECOCERT- certifikatet.

http://cosmetics.ecocert.com

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy